slider-1
slider-2
slider-3

Kalite

Elginay olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve sürekliliğini sağlamak için;

  • Kalite Yönetim Sisteminin işletmenin tüm kademelerinde anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
  • Hatalar oluşmadan önleyerek ve yapılan hataların tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alarak, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmek,
  • Gelişen teknolojinin yakından takibi ve bununla birlikte çalışanların sürekli eğitilmesi.
  • Müşteriye tam ve doğru hizmet vermek amacı ile tedarikçi firmaları sürekli kontrol etmek ve uygun tedarikçi firmalarla çalışmak,

Kalite Politikamız Olarak Belirlenmiştir.

Kalite Yönetim Sistemi;

Elginay’da Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş, dokumante edilmiş ve uygulanmaktadır. Kalite Yönetim Sisteminin sürekliliğinin sağlanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli prosedürler oluşturulmuştur. Bu kapsamda; gerekli, kalitemizi etkileyen tüm süreçler belirlenmiş ve bunların uygulamaları prosedür, talimat ve kalite planları ile tanımlanmıştır.
Proseslerin çalıştırılmasının etkinliğini sağlamak için İş Talimatları hazırlanmıştır.
Bu proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gerekli olan tüm bilgi ve kaynakların hazır bulunması sağlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemini etkileyen tüm prosesler ölçülerek analiz edilir. Bu analizler sonrasında iyileştirmeye açık olan proseslere iyileştirici faaliyetler uygulanır.
Satınalma işlemleri, tedarikçiler için Onaylı Tedarikçi Listesi, Tedarikçi Seçme ve Değerlendirme Prosedürüne uygun olarak oluşturulmuştur.
Fason olarak yaptırılan işleminin kontrolü muayene ve kontrol prosedürü esaslarına uygun olarak yapılır.

Ölçme ve Kontrol;

Elginay’da giriş aşamasından, proses ve finale kadar tüm kademelerde ölçüm yapılarak kalite kontrol onayı alınarak parça akışı yapılır. Ölçüm noktaları ve diğer özellikler kontrol noktalarında belirlenen kontrol planlarına göre yapılır.